20210715-20210715_214605-01.jpg

Freden finner du her

STRANDEFJORDEN
BOBILCAMP

Screenshot 2021-08-07 at 17.49_edited.jpg

Viktig informasjon til besøkende!

Sigdalsveien Fv287 stenges for trafikk i august mellom Strandefjorden bobilcamp og Lauvlia.

Veien vil i denne perioden være stengt for all trafikk, fra klokken 07.00 på mandagene til klokken 16.00 på fredagene. Selv om fylkesvei 287 stenges i ukedagene og trafikken da må omdirigeres via Eidalsveien, vil ett kjørefelt lysreguleres og holdes åpent for trafikk i helgene.

Fra september og ut byggeperioden vil Sigdalsveien være lysregulert ett kjørefelt. slik at trafikken kan passere anleggsområdet.

Takk til Bygdeposten og Thormod Hansen